Co zrobić, kiedy Twoje dziecko jest ofiarą przemocy?

Coraz więcej dzieci doświadcza agresji w szkole. Rodzice często podejrzewają, że ich dziecko jest ofiarą prześladowania, jednak nie wiedzą co z tym zrobić. Dlatego już na wstępie wychodzimy z apelem do rodziców – jeśli tylko masz cień podejrzenia, że Twoje dziecko jest ofiarą przemocy – reaguj i natychmiast zacznij działać. Jak? O tym w dzisiejszym artykule.

Ofiary agresji w szkole mają często tendencję do obwiniania samych siebie za to, co ich spotyka. Wsparcie i zrozumienie rodziców jest wtedy nieocenione. Jako rodzic możesz zobiektywizować i wytłumaczyć dziecku, że zasługuje ono na szacunek bez względu na to, kim jest, jakie ma stopnie, kolor skóry i kim są jego rodzice. Bądź jego przyjacielem i pomóż mu przejść przez trudny etap związany z nękaniem i agresją.

Kim są ofiary przemocy?
Dzieci, które padają ofiarą agresji czy to fizycznej, czy psychicznej mają pewne wspólne cechy. Bardzo często są to osoby o większej wrażliwości emocjonalnej i niższym poczuciu własnej wartości. Bardzo często przyczyną takiego stanu jest niższy status społeczny, kompleksy czy widoczna odmienność.
Problem jest o tyle poważny, że w przypadku szczególnie wrażliwych dzieci brak reakcji na przemoc ze strony otoczenia może zakończyć się dla nich depresją, a nawet samobójstwem.

Jak reagować na przemoc w szkole?
1. Jeśli obserwatorem przemocy jest osoba dorosła, to jego reakcja może być kluczowa dla rozwiązania takiej sprawy obecnie, ale i na przyszłość. Niezwykle ważne jest, aby sprawca przemocy został zdemaskowany przez osobę o większym autorytecie, która ma moc sprawczą – może porozmawiać z jego rodzicami, zgłosić sprawę na policję lub do szkolnego pedagoga. Należy reagować i od razu wyciągać konsekwencję.

2. Niezależnie jednak czy świadkami są koledzy, rodzice czy nauczyciele, zawsze warto zabezpieczyć dowody, np. zrobić zrzuty ekranowe, jeśli sprawa dotyczy cyberprzemocy. Pamiętajmy, że wiele mediów społecznościowych ma opcję zgłaszania obrażających treści czy podszywania się pod drugą osobę, warto zatem z tego korzystać.

3. Szkoły mogą podejmować działania związane z profilaktyką w na temat przemocy poprzez różne warsztaty czy spektakle profilaktyczne. Oprócz rodziców szkoła powinna być pierwszą instancją, do której należy zgłaszać problem przemocy. To tam znajdziemy wykwalifikowaną kadrę pedagogów i psychologów, którzy powiedzą nam, rodzicom, jak rozmawiać z dzieckiem i budować na nowo jego poczucie własnej wartości.

Podsumowanie
Najważniejszy wniosek, jaki wysuwa się z tematu bycia świadkiem agresji to: REAGUJ. Zabezpiecz dowody, a jeśli ich nie masz – nie szkodzi, idź i porozmawiaj z rodzicem, policjantem lub nauczycielem. Agresja i znęcanie się nad drugim człowiekiem ma poważne konsekwencje i nie wolno tego lekceważyć, bo stawką może być nawet życie.