Jak zapobiegać nałogom, zanim jeszcze się pojawią?

Okres dojrzewania to czas intensywnego konfrontowania ze światem swoich wyobrażeń na temat życia, przyjaźni i miłości. To czas tysiąca pytań bez odpowiedzi, ciągłego szukania i eksperymentowania. Bywa, że przebiega w duchu wielkiej pokory, częściej jednak przypomina emocjonalny rollercoaster, z którego ktoś wymontował hamulce…

Młody człowiek może próbować z niego wyskoczyć, może go zatrzymać, albo zapomnieć o zbliżającym się ryzyku i po prostu dobrze się bawić… Co wybierze?
Z biegiem lat wzrasta liczba dzieci i młodzieży, która sięga po alkohol, papierosy czy narkotyki. Wzrost dynamiki sięgania po używki dotyczy zarówno dziewcząt jak i chłopców. Wskazują oni, że jest to sposób na odstresowanie, rozluźnienie, zapomnienie i dobrą zabawę…

Co skłania młodych ludzi do sięgania po używki?

Niezwykle trudno wskazać jednoznaczną odpowiedź na pytanie “Dlaczego nastolatek sięga po używki”. Analizując problem uzależnień konieczne jest zejście do źródła takiego stanu. Wśród fundamentalnych powodów sięgania przez młodzież po alkohol, papierosy i narkotyki znajdują się m.in. niskie poczucie własnej wartości, pragnienie akceptacji przez grupę, chęć uwolnienia się od stresu, napięć i problemów, nieumiejętność odraczania gratyfikacji, emocjonalne poczucie krzywdy czy poszukiwanie nowych, przyjemnych wrażeń.

Wszystkie te czynniki powstają na drodze dorastania i kształtowania osobowości młodego człowieka. To dlatego tak istotna staje się rola rodziców i wychowawców na drodze usamodzelniania się jednostki, jej odporności na destruktywne zachowania i nauki asertywności.

Jak przeciwdziałać uzależnieniom?

Im bardziej narasta zjawisko uzależnień, tym mocniej wybrzmiewają słowa “Lepiej zapobiegać niż leczyć.” Wielkiej rangi nabiera więc pojęcie profilaktyki, rozumianej jako szereg działań mających uchronić nas przed uzależnieniami, zaburzeniami, chorobami czy patologiami społecznymi.

Profilaktyka uzależnień to świadome działanie, którego celem jest ograniczenie rozmiarów używania lub nadużywania substancji psychoaktywnych oraz zapobieganie różnorodnym problemom z tym związanym zanim one wystąpią. Działania profilaktyczne są zatem nastawione na uprzedzenie potencjalnego problemu, nie pełnią zaś funkcji naprawczej.

Jakim problemom zapobiega profilaktyka uzależnień?

Do problemów związanych z nadużywaniem substancji psychoaktywnych zaliczyć można uzależnienia, zaburzenia psychiczne, infekcje oraz inne niepożądane następstwa: konflikty, przejawy agresji, wypadki, zaniedbywanie obowiązków szkolnych i domowych, problemy w nauce, samobójstwa, przestępstwa oraz inne niepożądane konsekwencje.

Profilaktyka uzależnień koncentruje się zatem na ograniczaniu, eliminowaniu lub osłabianiu wpływu kluczowych czynników nadużywania substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol, narkotyki, wyroby tytoniowe, leki nasenne, chemiczne substancje typu kleje i rozpuszczalniki, dopalacze.

Działania profilaktyczne skupiają się również na kompensowaniu uzależnień poprzez wzmacnianie czynników chroniących, np. kształtowaniu asertywności, poczucia własnej wartości, rozwijaniu konstruktywnych zainteresowań, odpowiedzialności.
Profilaktyka ma na celu przede wszystkim przekazać siłę i uzbroić człowieka w takie cechy i narzędzia, dzięki którym z łatwością pokona “wroga” i oprze się jego pokusom

Kiedy jest dobry czas na profilaktykę?

Otóż, TERAZ. Odpowiedź jest jedna i jedyna, o tyle, że każde działanie, które daje do myślenia jest na wagę złota. Profilaktyka to nie jednorazowy akt, lecz proces, który wpływa na kształtowanie osobowości, tworzy zasady i uodparnia na negatywne czynniki.

To dlatego naszą misją jest tworzyć armię młodych, mądrych ludzi, których systematycznie zbroimy w asertywność, charakter i poczucie własnej wartości. Wszystko po to, aby potrafili decydować w pełnej wolności o tym co słuszne, co przyniesie im dobry owoc i solidny start w dorosłość.

Profilaktyka to potężne narzędzie, dlatego bądźcie czujni i zapobiegajcie nałogom, zanim jeszcze się pojawią!