4 role dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym

W rodzinach z problemem alkoholowym, członkowie rodziny często przyjmują nieświadomie role, które zmieniają odbiór skutków zachowań osoby uzależnionej i sprawiają, że rodzina może zachować pozory normalności. W poprzednim wpisie pt. “Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym” wspominaliśmy o postawie obronnej, która charakteryzuje się wycofaniem i niepodejmowaniem ryzyka zmiany. Role natomiast służą jako system ochronny, które dają członkom rodziny poczucie bezpieczeństwa i odciągają uwagę obserwatorów. Jakie role odgrywają […]

Czytaj