Realizowany projekt finansowany przez Unię Europejską

Projekt finansowany przez Unie Europejską Aktualnie realizujemy projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi w zakresie prowadzenia warsztatów profilaktycznych z tematu zdrowia psychicznego nastolatków wspomaganejsystemem ewaluacyjnym” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu […]

Czytaj