Kampanie edukacyjne

Kampanie edukacyjne 1

Społeczna kampania edukacyjna:

Przygotowaliśmy dla Państwa kampanię edukacyjną „Sprawdź Angaż ”, której celem jest ograniczenie spożywania alkoholu przez młodych ludzi. Wiemy, że promowanie postaw prozdrowotnych poprzez budowanie więzi miedzy rodzicem a dzieckiem, oraz uczniem i nauczycielem, to fragment nowoczesnej profilaktyki i znajduje się wśród priorytetów lokalnych działań. Razem z Wami wzmocnimy świadomość osób dorosłych na temat, jak ważne jest komunikowanie z dzieckiem, by w przyszłości zminimalizować zachowania ryzykowne, w tym spożywanie alkoholu. W trakcie kampanii dzieci i młodzież poznają elementy wzmacniające kompetencje emocjonalne.

Zapraszamy do współpracy Gminy z całej Polski. To co nas wyróżnia to doświadczenie w prowadzeniu zajęć profilaktycznych i terapeutycznych dla dzieci. Nie możemy przejść obojętnie obok takiego doświadczenia. Postanowiliśmy stworzyć coś więcej poza warsztatami czy szkoleniami. W myśl powiedzenia, że jeden obraz jest w stanie zastąpić sto słów stworzyliśmy kampanię „ Nie daj się wciągnąć”. U podstaw tej kampanii leży przeświadczenie, że nie wystarczy informować o negatywnych skutkach spożywania alkoholu, ale warto wskazać, że umiejętności odpierania presji społecznej, rozwijania osobistego zaangażowania oraz trenowania innych pozostałych umiejętności życiowych pozwala budować przekonanie oraz system wartości u młodych ludzi, który istotnie zmniejszy zachowania problemowe.

Dlaczego nasza kampania, w czym tkwi jej siła?

  • Materiały edukacyjne, w tym ulotki wpisują się w obszar profilaktyki uniwersalnej skierowanej do dzieci i osób dorosłych,
  • Nie mówi wprost, że picie jest złe, tylko informuje, że warto rozwijać kompetencje emocjonalne, by móc radzić sobie z trudnymi sytuacjami,
  • Bo jest skuteczna, daje możliwość dotarcia do szerokiego grona. Kampanie z wykorzystaniem ulotek mają lokalny zasięg,
  • Aktywizuje Rodziców i Nauczycieli w ramach naturalnych kompetencji,
  • Jest nie tylko skuteczna ale i ekonomiczna, to duży atut,
  • Informuje wprost o tym, co najważniejsze. Z punktu widzenia odbiorców to bardzo wygodne.

Trzeba zacząć od dorosłych!

Dla nas jest ważne, aby uświadomić dorosłym, że zachowując się nieprawidłowo stanowią wzorzec zachowań ryzykownych dla dzieci. Dziecko widząc, że Tata pije piwo powiela jego zachowanie, bo uważa, że nie ma nic, w tym złego. Dorosły korzysta z kar lub chcąc je uchronić przed powielaniem tych zachowań stosuje komunikat: Zrobisz tak jak ci mówię, a nie tak jak ja robię! Efekt jest jednak odwrotny. Dzieci uczą się przez obserwację i kopiują zachowania osób ważnych.

Zapraszamy do naszej oferty warsztatów dla Rodziców

W trakcie kampanii informujemy, że Rodzice i Nauczyciele to osoby ważne o wysokim statusie, które mogą nagradzać dzieci, równolegle kształtując ich zachowania. Dobrze przygotowane dziecko rozwiązuje trudne sytuacje, przez to jest mniej podatne na zachowania problemowe, takie jak spożywanie alkoholu, wagary, palenie papierosów.

Ulotka informuje rodziców jak ważne jest ćwiczenie umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z dzieckiem. Często dzieci narzekają, że są odprawiane z „kwitkiem”, a dorośli zwyczajnie nie wiedzą jak zacząć. Rozmowa to ważny argument rodzica, bo jak dalej można wyczytać, dobra komunikacja określa i utrzymuje ramy zdrowej dyscypliny, czyli stanowczego i konsekwentnego trzymania się reguł. Rodzice muszą się dowiedzieć, że ich rolą jest angażowanie się w życie dziecka. Gdy potrafimy odczytać uczucia to dziecko wpuszcza nas w swój świat problemów, rozmawia o zagrożeniach i niepokojących sytuacjach. Ta informacja to walor tej ulotki. Dodatkowo polecamy Warsztaty dla Rodziców

Coraz częściej działania na rzecz edukacji rodziców stanowią ważny element szerszych, np. gminnych, programów profilaktyki. Samorządy chętnie finansują zajęcia warsztatowe i większe programy edukacyjne dla rodziców i opiekunów.

Specjaliści wskazują, że istotną rolę w budowania ochrony dziecka odgrywają nauczyciele. W szczególności do tablicy wywoływani są pedagodzy z Przedszkoli i Szkół Podstawowych. Amerykańscy uczeni prowadząc badania przyznali, że najważniejszą osobą w życiu manifestujących odporność na działania profilaktyczne jest nauczyciel. W ulotce dla nauczycieli przypominamy i mówimy jak należy wykazywać zrozumienie i współczucie, niezależnie od tego, jak źle zachowuje się dziecko. Bo dzielenie się swoim doświadczeniem oraz pochwalenie dziecka, ze potrafi zrobić coś dobrze wspiera jego rozwój. Dobre praktyki nakazują nam informowanie nauczycieli o pozytywnych wysokich oczekiwaniach. Publikacje naukowe wykazują, że szkoły, które stawiają wysokie oczekiwania wszystkim uczniom, zapewniając im niezbędne wsparcie odnoszą najwięcej sukcesów w nauczaniu, czyli najmniej problemów z zachowaniem młodych (wagary, używanie narkotyków).

Walorem ulotki jest zachęcenie nauczyciela do bycia mentorem, zbudowania opiekuńczych, wspierających relacji z uczniami, co spowoduje u nich motywację do nauki i dążenie do sukcesu.

Prowadzone przez naszą firmę w 2013 roku badania wykazały, ze pierwsze doświadczenie z alkoholem mają już uczniowie klas 5 szkoły Podstawowej. Fakt ten podkreśla konieczność prowadzenia kampanii profilaktycznych od najmłodszych lat.
Przy wykorzystaniu infografiki ulotka informuje jak alkohol wpływa na mózg człowieka i funkcjonowanie całego organizmu. Przedstawia fakty i obala mity na temat spożywania alkoholu. Ulotka pełni role ostrzegającą o prawnych konsekwencjach spożywania alkoholu. Poza wykazaniem negatywnych skutków picia przedstawiamy poradnik jak nie ulec presji rówieśniczej.

Asertywność jest jednym z elementów zbioru kompetencji emocjonalnych. Skutecznie odmawianie to fundament profilaktyki uzależnień, a także umiejętność na co dzień. Stworzyliśmy ulotkę, która przyciągnie najbardziej odpornych uczniów. Jest w formie komiksu, uczy jak odmawiać na różne sposoby i nie poddać się presji rówieśniczej. Wskazuje jak zamieniać twierdzenia nieasertywne na asertywne. Wyobraźmy sobie sytuacje, w której starszy kolega proponuje wypicie alkoholu, i efekt gdy potrafimy skutecznie odmówić.

Stres jest naturalną reakcją na trudne sytuacje na przykład nie powodzenie w nauce, w kontaktach z rówieśnikami, jeżeli zapoznamy dzieci z objawami stresu to jednocześnie nauczymy je rozpoznawać własne reakcje na stres. Badacze podkreślają, że nieumiejętność reagowania na stres może przyczynić się do zachowań ryzykownych, w tym picia alkoholu. Ulotka pokazuje praktyczne metody radzenia sobie ze stresem. Ma walor ostrzegawczy, ponieważ przestrzega dzieci i młodzież przed nieskutecznymi i zagrażającymi zdrowiu formami walki ze stresem.

W nowoczesnej profilaktyce ważne jest wykorzystywanie profilaktyki alternatyw. Jednak, by móc wybrać trzeba mieć możliwość, instrumenty podejmowania kluczowych decyzji. Konieczne jest, aby uczniowie możliwie szybko uświadomili sobie, jakie konsekwencje niosą za sobą nieprzemyślane i zbyt pochopne wybory. Ulotka wskazuje elementy motywacji do aktywnego kierowania życiem. Prezentuje metodę planowania smart oraz zawiera ćwiczenia z planowania. Budując wśród dzieci chęć tworzenia i kierowania ambicjami zmniejszamy ryzyko podejmowania zachowań ryzykownych (wagary, zażywanie narkotyków, picie alkoholu).

Chcesz dowiedzieć się więcej...?

Jeżeli masz jakieś pytania odnośnie dowolnego szkolenia, potrzebujesz więcej informacji, bądź po prostu chcesz nas o coś zapytać, kliknij poniższy przycisk, a my na pewno pomożemy, gwarantujemy, że otrzymasz szybką i rzetelną informację.