Realizowany projekt finansowany przez Unię Europejską

Projekt finansowany przez Unie Europejską

Aktualnie realizujemy projekt pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi w zakresie
prowadzenia warsztatów profilaktycznych z tematu zdrowia psychicznego nastolatków wspomaganejsystemem ewaluacyjnym”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania „Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”, 1 Oś Priorytetowa Gospodarka
Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na
innowacje, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Wartość projektu ogółem: 405 860, 07 zł
Wartość dofinansowania wynosi 318 646,75 zł

Cele projektu:

Przedmiotem projektu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnej usługi–programu psycho-
edukacyjnego w zakresie prowadzenia warsztatów profilaktycznych z tematu zdrowia psychicznego
nastolatków wspomaganej narzędziem–systemem ewaluacyjnym. W ramach prac BR opracowany
zostanie zestaw metodyk niezbędnych do świadczenia innowacyjnej usługi prowadzenia warsztatów
profilaktycznych oraz założenia prototypu systemu ewaluacyjnego. W ramach prac wdrożeniowych
zostanie opracowana aplikacja webowa skierowana do nastolatków. Działania mające na celu
wspieranie zdrowia psychicznego nastolatków

Symbole Funduszu Europejskiego i Uni Europejskiej